15 lat Warszawskiej Szkoły Filmowej
Ewa Balana | 2019-09-30Źródło: Informacja prasowa
Warszawska filmówka - szkoła założona w 2004 r. przez reżysera, producenta i scenarzystę Macieja Ślesickiego oraz aktora Bogusława Lindę obchodzi jubileusz 15 lat działalności. Niegdyś mała prywatna uczelnia, stanowi obecnie jedyny w Polsce kompleks szkół filmowych, w którym kształcą się młodzi twórcy z całego świata.

W ubiegłą sobotę 28 września br. w należącym do kampusu uczelni kinie Elektronik odbyła się się uroczysta gala z okazji jubileuszu. Jej oprawę stanowiła m.in. najlepsza muzyka filmowa w wykonaniu orkiestry dętej OSP z Nadarzyna, a wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy.

Warszawska Szkoła Filmowa stanowi obecnie kompleks szkół filmowych, w ramach którego prowadzone są studia licencjackie i podyplomowe, dwie zawodowe szkoły policealne, roczne i wakacyjne kursy oraz dwa licea ogólnokształcące o profilach filmowym i kreacji gier wideo. W ramach kampusu działa również wspomniane wcześniej zrewitalizowane kino studyjne.

Poza regularnym programem nauczania kompleks szkół organizuje rocznie kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, festiwali, przeglądów, spektakli, koncertów i warsztatów, przeważnie bezpłatnych i otwartych dla wszystkich chętnych. Szkoła współpracuje z najważniejszymi w branży audiowizualnej partnerami i instytucjami państwowymi, m.in. PISF, MKiDN, MNiSW, m.st. Warszawa, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Urzędem Dzielnicy Żoliborz, KIPA, FINA, PSC, SFP, Kreatywną Europą, Muzeum Powstania Warszawskiego, NCBiR, ARP i innymi.

Warszawska Szkoła Filmowa swoją działalnością nie tylko edukuje i upowszechnia polską kulturę filmową, ale także jednoczy branżę, mobilizuje do wspólnych inicjatyw, angażuje studentów wielu szkół filmowych i artystycznych do wspólnych projektów, które zdobywają potem liczne nagrody na polskich i międzynarodowych festiwalach.

Do najważniejszych projektów, które szkoła realizuje należą m.in. jedyny w Polsce festiwal scenariopisarstwa „ScriptFiesta” (organizowany od  2012 r. ), pierwsze i jedyne w Polsce targi pracy branży gier wideo i sektorów kreatywnych „Gamedev & Creative Careers Expo”, międzynarodowe święto twórców gier „Warsaw Film School Game Jam”, cykle warsztatów dla młodzieży z całej Polski „Filmoteka Szkolna”, konkurs dla twórców filmowych w Internecie „Grand Video Awards”, konkurs „#63PL”, organizowany w partnerstwie z Muzeum Powstania Warszawskiego, „Mazowiecki Konkurs Filmowy” organizowany z Samorządem Województwa Mazowieckiego i wiele innych.