Powstała Szkoła Zawodów Filmowych
Ewa Balana | 2020-05-28Źródło: Informacja prasowa
Warszawska Szkoła Filmowa otworzyła nową placówkę, która umożliwia zdobycie praktycznego zawodu i ciekawej pracy.

Szkoła Zawodów Filmowych to miejsce kształcące profesjonalistów pracujących na planach filmowych i telewizyjnych. Placówka została zarejestrowana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Słuchacze mają do wyboru wąskie specjalizacje umożliwiające szybkie zdobycie fachowej wiedzy przez praktyczne ćwiczenia. Wszystkie dostępne kursy trwają rok, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (ok. 350 godzin nauki).

Szkoła Zawodów Filmowych realizuje autorski program zakładający naukę w ramach planu filmowego, w oparciu o najnowocześniejsze technologie (kamery, światło, grip). By ukończyć kurs, słuchacze obowiązkowo muszą odbyć praktyki przy realizacji filmów produkowanych przez Warszawską Szkołę Filmową.
 
Kadra Szkoły Zawodów Filmowych złożona jest wyłącznie z czynnych zawodowo praktyków z branży filmowej, w tym z wykładowców Warszawskiej Szkoły Filmowej. To starannie dobrany skład profesjonalistów, którzy rozumieją sztukę i intencje twórców, umieją zaproponować własne kreatywne rozwiązania na planie.
 
Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych słuchacze wezmą udział w treningu interpersonalnym koniecznym do współpracy w ekipie filmowej. Szkoła umożliwia zrobienie dodatkowych kursów:  BHP i uprawnień elektrycznych.
 
Do wyboru jest sześć praktycznych kursów, kształcących w specjalnościach: operator kamery, oświetlacz, asystent kamery, ostrzyciel, specjalista grip, dyżurny planu. Dyplom Szkoły Zawodów Filmowych to gwarancja pracy w branży filmowej.

Szczegółowy program i więcej informacji dostępne na oficjalnej stronie: szkolazawodowfilmowych.pl/