8 stycznia - Dzień otwarty DOC LAB POLAND!
Ewa Balana | 2018-01-03Źródło: informacja prasowa
Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego zaprasza na DZIEŃ OTWARTY DOC LAB POLAND – 8 stycznia, w godz. 12:00 - 15:00, w Barze Studio przy Placu Defilad 1 w Warszawie. Nabór na DOC LAB POLAND trwa do 15 stycznia 2018. Szczegóły na www.doclab.pl

Podczas DNIA OTWARTEGO DOC LAB POLAND organizatorzy: Adam i Katarzyna Ślesiccy, odpowiedzą na pytania dotyczące zgłoszeń na program oraz organizacji i przebiegu sesji. Kandydaci będą mogli zarówno skonsultować swoje projekty pod kątem szans w selekcji, jak i uzyskać odpowiedzi na temat trybu naboru, wymaganych materiałów itp. Na konsultacje w ramach dnia otwartego obowiązują zapisy. Zgłoszenie należy wysłać na info@doclab.pl

DOC LAB POLAND 2018 to program dla filmowców-dokumentalistów (reżyserów i producentów) mających już za sobą pierwsze zrealizowane produkcje. Jest to program konsultacyjny, w którym eksperci i uczestnicy są równorzędnymi partnerami, prowadzą dyskusje i wspólnie zastanawiają się nad najlepszymi rozwiązaniami dla filmów. Wśród polskich tutorów znajdują się m.in. reżyserzy Paweł Łoziński, Lidia Duda, Maria Zmarz-Koczanowicz, Bartek Konopka, Tomasz Wolski, Wojciech Staroń; montażyści: Dorota Wardęszkiewicz, Rafał Listopad i Jarosław Kamiński. Eksperci z zagranicy to m.in. szefowa festiwalu DOK Leipzig – Leena Pasanen, dyrektor EDN European Documentary Network – Paul Pauwels, dyrektor programowy EDN Mikael Opstrup, agenci sprzedaży – Peter Jäger, Irena Taskovski, szefowa produkcji HBO Europe Hanka Kastelicova, selekcjonerka festiwalu IDFA i Sarajevo FF Rada Šešić, Brigid O’Shea - tutor i wykładowca strategii festiwalowej, szefowa DOK Industry Program oraz specjalistka od projektów transmedialnych Susanna Lotz.

Drugim ważnym elementem programu są prezentacje (pitchingi) dla międzynarodowego grona ekspertów oraz indywidualne spotkania z nimi, które odbywają się w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Uczestnicy komponentu START spotykają się z potencjalnymi koproducentami i instytucjami finansującymi produkcję, uczestnicy komponentu GO! – z selekcjonerami festiwalowymi i partnerami do dystrybucji.

Opłaty za udział w całym programie wynoszą 600 zł + VAT za osobę (płatne po zaakceptowaniu projektu). Regulamin, szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.doclab.pl  Wypełniony formularz wraz załącznikami należy wysyłać na info@doclab.pl . Termin zgłaszania aplikacji upływa 15 stycznia 2018, o godz. 23:59; aplikowanie na program jest bezpłatne. Najciekawsze projekty i najlepsze prezentacje otrzymają nagrody. W edycji 2017 pula nagród finansowych i rzeczowych wyniosła 60 000 zł!

DOC LAB START – dla projektów filmowych w fazie developmentu lub wczesnych zdjęć; udział biorą: reżyser i producent. Rozwój projektu: konsultacje merytoryczne (ewolucja tematu i dramaturgii, wybór bohaterów i sposobu narracji) oraz producenckie (budżet i plan finansowania), opracowanie koncepcji prezentacji projektu, poszukiwanie partnerów do produkcji i finansowania.

DOC LAB GO! – dla filmów w fazie montażu i przygotowanych pierwszych wersji montażowych; udział biorą: reżyser i producent, a w pierwszej i ostatniej sesji ewentualnie także montażysta. Konsultacje wersji montażowych z wybitnymi montażystami i reżyserami. Opracowanie strategii komunikacji, promocji i dystrybucji filmu, przygotowanie pakietów promocyjnych, konsultacje z dystrybutorami i agentami sprzedaży. Opracowanie strategii festiwalowych.

Celem DOC LAB POLAND jest pomoc przy nawiązaniu koprodukcji oraz wsparcie dystrybucji i szans festiwalowych realizowanych filmów. Na program przyjmowane są polskie projekty filmów pełno- lub średniometrażowych (minimum 50 min.). Po publicznych prezentacjach odbywa się w sumie ok. 300 indywidualnych spotkań z potencjalnymi partnerami, którzy są nastawieni na poszukiwanie polskich projektów i kontaktów z polską branżą dokumentalną. Rozpoznawalność marki DOC LAB POLAND już teraz przekłada się na późniejszą drogę rozwijanych tu filmów: od 2015 jedyne polskie projekty na Coproduction Meetings DOK Lepizig to te z DOC LAB POLAND; na festiwalu IDFA 2017 aż 5 z 6 polskich filmów było z DOC LAB POLAND. Większość polskich filmów dokumentalnych, które ostatnio zdobywają na świecie laury przewinęły się przez warsztaty lub brały udział w samych pitchingach START lub GO!: od „Księcia i dybuka” czy „Komunii” poprzez „Call Me Tony”, „Woltę”, aż po „Miss Holocaust” i „21 x Nowy Jork”.

W edycjach DOC LAB POLAND 2015, 2016 i 2017 uczestniczyły po 23 projekty.

Organizatorem DOC LAB POLAND jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, a partnerem strategicznym – Krakowski Festiwal Filmowy. Program jest wspierany przez DOK Leipzig, najważniejszy niemiecki festiwal filmów dokumentalnych, EDN – European Documentary Network, czeski  IDF – Institute of Documentary Film oraz Warszawski Festiwal Filmowy. Sam pitching DOCS TO GO! jest organizowany od 2012 roku przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Krakowską Fundację Filmową, od 2015 we współpracy z DOC LAB POLAND.