VI edycja BohaterON - włącz historię! i projekt edukacyjny
Ewa Balana | 2021-09-02Źródło: Filmosfera, foto Ewa Balana
1 września ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu pn.: BohaterON w Twojej Szkole, stanowiącego element VI edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! W tym roku będą też wysyłane kartki z życzeniami dla Powstańców, realizowane świadczenia pomocowe dla nich i odbędzie się III edycja Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich.

Realizowana od 2016 roku przez organizacje pozarządowe kampania BohaterON – włącz historię! ma edukować Polaków, bazując na indywidualnych historiach uczestników walk o stolicę. Ma wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz budować wrażliwość społeczną. Działaniom akcji przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc, które stanowi jednocześnie trzy filary kampanii BohaterON. Sukces minionych edycji projektu to ponad 1 mln kartek wysłanych do bohaterów walk o stolicę, 1,2 miliona złotych przeznaczonych na pomoc bezpośrednią dla Powstańców oraz ponad 900 tysięcy uczniów zaangażowanych w działania edukacyjne. Nagrodą BohaterONy im. Powstańców Warszawskich wyróżniono łącznie 47 osób, firm i instytucji.

W tym roku organizatorzy z Agnieszką Łesiuk – Krajewską na czele silny akcent położyli na edukację na temat Powstania Warszawskiego. Placówki oświatowe będą mogły bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygotowanego pakietu edukacyjnego, który składa się z narzędzi dla nauczycieli, edukatorów i animatorów. Przeznaczony jest do pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach kształcenia - od przedszkola, przez szkoły podstawowe po ponadpodstawowe.

Tegoroczne, ogólnopolskie działania edukacyjne podzielono na segmenty, biorąc pod uwagę wiek i poziom wiedzy uczniów. Do każdego materiału edukacyjnego powstały scenariusze zajęć przeznaczone dla nauczycieli. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie bohateron.pl, następnie pobrać materiały edukacyjne i scenariusze zajęć, przeprowadzić lekcje z uczniami i wypełnić sprawozdanie z realizacji projektu.

Za udział w projekcie szkoły otrzymują dyplom, a koordynator – imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w akcji.

Materiały edukacyjne powstały w oparciu o:
Spektakl „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” - przedstawienie lalkarskie dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, stworzone przez „Pracownię za piecem”.

Słuchowisko „Mały” roznosiciel nadziei” – twórców: aktorki i pisarki Magdaleny Górskiej (scenariusz) i Wojciecha Urbańskiego (reżyseria). Słuchowisko przygotowane dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-V).

Odcinek programu nauczyciela Arkadiusza Patera „Co za historia” – opowiadający o zagadnieniach dotyczących Powstania Warszawskiego, z którymi mierzą się na lekcjach historii uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej.

Odcinek programu „Historia bez cenzury” pt.: „Głód, brud i wesela” – codzienność podczas Powstania Warszawskiego. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych dowie się, jak wyglądało funkcjonowanie i codzienne życie powstańców toczące się w cieniu walk.

Na zgłoszenia szkół organizatorzy czekają do 2 października. Czas na realizację projektu i odesłanie sprawozdania pedagodzy mają do 30 listopada.

Przez cały rok będzie można wysyłać za pośrednictwem strony bohateron.pl kartki z życzeniami dla Powstańców. Z powodu pandemii organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnych, papierowych kartek na rzecz formuły online. Kartki są odpłatne, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczone są na realną, codzienną pomoc dla Powstańców.

Gala Finałowa III edycji Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich odbędzie się 25 października 2021 roku. Na potrzeby kampanii powstał spot, który informuje o Nagrodzie, ale też ma za zadanie wzbudzić w odbiorcach refleksję. W promocję BohaterON - włącz historię! zaangażowali się znani polscy aktorzy: Magdalena Różczka, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Maciej Zakościelny, Olga Bołądź, Karolina Gorczyca, Małgorzata Kożuchowska i Michał Czernecki. Wszyscy wystąpili w spocie promującym akcję. Towarzyszył im Powstaniec Warszawski, Pan Janusz Gołuchowski ps. „Orwicz”.

Spot ma formę osobistego dialogu pomiędzy aktorami, wymiany spostrzeżeń dotyczących historii Polski XX wieku. W materiale filmowym ambasadorzy zwracają uwagę widzów na istotę wydarzeń, które zbudowały historię naszego kraju, a o których należy pamiętać. Jednocześnie, spot zachęca do podejmowania inicjatyw edukacyjnych, promujących historię Polski XX wieku oraz zgłaszanie swoich kandydatów do Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich i do głosowania w plebiscycie.
fot. materiały prasowe