POLITYKA PRYWATNOŚCI

Filmosfera.pl szanuje Twoje prawo do prywatności w sieci dlatego prezentujemy naszą politykę ochrony prywatności. Jeżeli zgadzasz się z poniższymi zasadami możesz w pełni korzystać z zasobów naszej strony, a jeżeli się z nią nie zgadzasz to po prostu przerwij oglądanie serwisu. 

 

Jakie dane zbieramy 

 

W czasie przeglądania serwisu filmosfera.pl, zakładania profilu w serwisie oraz wypełniania ankiet, gromadzimy następujące dane: adres IP komputera użytkownika, adres mailowy, data urodzenia, miejsce pobytu, płeć, namiary w komunikatorach, osobisty podpis, adres własnej strony internetowej. Obowiązkowe jest podanie loginu wykorzystywanego w serwisie oraz adresu mailowego, (może być ukryty dla pozostałych użytkowników serwisu). Podanie pozostałych danych jest nieobowiązkowe. 

 

Jak wykorzystujemy te dane? 

 

Część danych gromadzimy w celu tworzenia społeczności osób mających podobne zainteresowania. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić podane dane. Dane zbierane niezależnie (adres IP, ścieżki poruszania się po serwisie) gromadzimy i przetwarzamy, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie świadczonych przez nas usług oraz dla stałego udoskonalania serwisu – poprawy funkcjonalności i intuicyjności zastosowanych rozwiązań. Dane te są również  wykorzystywane na potrzeby planowania i projektowania nowych, innowacyjnych usług. 

 

Ochrona i przechowywanie danych 

 

Większość danych gromadzimy samodzielnie. Dane statystyczne gromadzone są na serwerach firmy hostingowej przy zachowaniu pełnej poufności. Nie wykorzystujemy zgromadzonych danych dla celów handlowych i marketingowych oraz nie przekazujemy tychże danych podmiotom trzecim.  

 

Pliki cookie 

 

Zastrzegamy sobie możliwość wykorzystania plików cookie dla prawidłowego funkcjonowania serwisu. Większość przeglądarek internetowych posiada mechanizmy umożliwiające blokowanie oraz usuwanie zainstalowanych wcześniej plików cookie, a także mechanizmy raportujące próby zainstalowania wspomnianych plików. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookie na swoim komputerze lub chcesz być każdorazowo informowany o instalacji, skonfiguruj odpowiednio swoją przeglądarkę internetową. 

 

Ograniczenia 

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności i danych osobowych dotyczy jedynie serwisu filmosfera.pl. Nie dotyczy stron internetowych których adresy podają w swoich profilach użytkownicy naszego serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane na tych stronach materiały oraz działania podejmowane przez osoby prowadzące wyżej wymienione serwisy. 

 

Zmiany 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności oraz danych osobowych bez informowania użytkowników o zaistniałych zmianach. Obowiązujące zasady znajdują się zawsze na niniejszej stronie.