REGULAMIN

Obowiązujący regulamin portalu filmosfera.pl

  1. Serwis filmosfera.pl jest filmowym serwisem informacyjnym. Dostęp do serwisu jest bezpłatny, jednak zabrania się wykorzystywania materiałów redakcyjnych umieszczonych w serwisie.
  2. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane w serwisie samodzielnie przez jego Użytkowników. Redakcja jednocześnie zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do modyfikacji i usuwania przesłanych treści oraz zdjęć.
  3. Zabrania się również umieszczania treści oraz zdjęć uważanych za wulgarne, obraźliwe, pornograficzne oraz niezgodnych z obowiązującym prawem. Zabrania się również umieszczanie treści reklamowych bez zgody Redakcji. Jeżeli takowe treści znajdą się w serwisie mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte.
  4. Użytkownicy udostępniający materiały w portalu filmosfera.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Jednocześnie Redakcja gwarantuje sobie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
  5. Serwis filmosfera.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z portalu filmosfera.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu
  6. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownicy, którzy nie stosują się do powyższego regulaminu mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie konta użytkownika.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu.