Helios pierwszą siecią kinową z energią odnawialnych źródeł
Radosław Sztaba | 16 dni temuŹródło: Helios
Największa sieć kin w Polsce – Helios S.A. oraz dostawca energii – firma Respect Energy, podpisały strategiczną umowę dotyczącą dostarczania zielonej energii do multipleksów Helios. W ramach współpracy, ponad połowa kin sieci zasilana jest przez OZE, co pozwoli zmniejszyć emisję CO2 aż o 10 761 104 kg rocznie. 

Sieć kin Helios tworzy unikalne doświadczenia filmowe, a także stawia na ekologię. Promuje zrównoważone praktyki w branży kinowej poprzez inicjatywy takie jak: zastąpienie drukowanych plakatów reklamowych multimedialnymi nośnikami, brak konieczności drukowania biletów zakupionych online, a teraz także (jako pierwsza sieć w Polsce) korzystanie z odnawialnych źródeł energii dzięki współpracy z Respect Energy.  

Stawiamy na zrównoważony rozwój, dlatego cieszymy się, że ponad połowa kin sieci Helios korzysta wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. To dla nas ważny krok na drodze ku neutralności klimatycznej – zużycie prądu w kinach ma znaczący wpływ na generowany przez nas ślad węglowy, który sukcesywnie zmniejszamy – mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios.    

W rezultacie nawiązanej współpracy z Respect Energy, kina sieci Helios będą zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Dołączą tym samym do grona obiektów korzystających z zielonej energii dostarczanej przez naszą firmę – wskazuje Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy. W ostatnim czasie Respect Energy podpisała umowy na dostarczenie energii z OZE m.in. do katowickiego Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz hotelu Arłamów.  

Decyzja o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii to jeden z istotnych elementów realizacji „Strategii ESG Grupy Agora na lata 2023-2027”, której częścią jest Helios S.A. Do końca 2023 r. Agora osiągnęła niemalże 15% redukcję emisji CO2 (w zakresach 1+2 market-based) w porównaniu do roku bazowego, spełniając tym samym cel, który wyznaczyła sobie na 2025 r. Energia z odnawialnych źródeł w kinach Helios to kolejne działanie, które pozwoli Grupie Agora na dalsze ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.